Hvis du går op i bæredygtighed og hensyn til miljøet, vil du helt sikkert gerne have et så bæredygtigt hjem som muligt. I så fald kan du med fordel begynde at bruge træpiller som et middel til opvarmningen af din bolig. Da træpiller netop er lavet af træ, afgiver de ikke mere CO2 end hvis træet i stedet rådnede op på skovbunden. Derfor er træpiller en meget miljøvenlig form for opvarmning.

Hvis du gerne vil have træpiller, hvor bæredygtigheden har været indtænkt i alle aspekter af produktionskæden, bør du vælge træpiller fra Stampemøllen. Dem kan du købe lige her: stampemollen-traepiller.dk/.

Derfor er træpillerne fra Stampemøllen nogle af de mest bæredygtige

Som nævnt er træpiller i sig selv en af de mest bæredygtige opvarmningskilder. Men hos Stampmøllen har de indtænkt CO2-neutralitet i hele fremstillingsprocessen. Det vil derfor sige, at det er nogle af de mest CO2-venlige træpiller, som du kan få.

Det skyldes først og fremmest, at træpillerne fra Stampemøllen er et biprodukt af en anden træproduktion. Derfor er der altså ikke blive iværksat en bearbejdning af træ blot for at fremstille træpillerne. Derudover finder produktionen af træpillerne sted i Danmark, hvilket medfører at træpillerne ikke skal transporteres på tværs af flere lande bagefter. På den måde bliver der altså ikke anvendt forurenede brændstof til at importere træpillerne ind i landet.

Rester fra træemballage

Når du køber træpiller hos Stampemøllen, er de blevet fremstillet af savsmuld og flis, der har været til overs ved fremstillingen af træemballage. Det vil med andre ord sige, at træpillerne er et positiv biprodukt. Derfor er træpillerne også en optimal udnyttelse af det træ, der blev fældet for at kunne fremstille træemballagen. Alternativt var resterne blot blevet destrueret.

Minimalt forbrug af brændstof

Træet, hvorfra træpillerne stammer, er blevet fældet i Danmark. Det betyder derfor også, at der er kort vej til fabrikken og videre ud til forbrugerne. Det betyder derfor også, at der bliver anvendt et minimalt forbrug af brændstof til at fremstille og forhandle træpillerne.

Til sammenligning er der andre producenter, der fragter deres træer langt med lastbiler, der udleder en stor mængde CO2. Senere hen bliver træpillerne også transporteret med forurenende lastbiler. Derfor er der god grund til at vælge træpiller fra Stampemøllen, når du gerne vil bidrage til den grønne omstilling.

Categories:

Tags:

Comments are closed