Der bliver talt meget om grøn omstilling, miljørigtige løsninger og bæredygtig udvikling i dagens Danmark.

Denne snak er ikke kun forbeholdt politikerne, som skal finde nye bæredygtige løsninger på mange områder, men er faktisk også hyppigere og hyppigere anvendt hos privatforbrugeren.

Flere og flere begynder derfor at kigge på bæredygtige opvarmningsløsninger til deres private hjem, så de kan bidrage til den grønne omstilling.

 

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er en bæredygtig opvarmningsløsning, som du nemt kan installere i din bolig. En varmepumpe fungerer på den måde, at den trækker energi ud af de omkringliggende omgivelser og omsætter denne energi til varme inde i boligen. Det kan være i radiatorer, gulvvarme eller brugsvand.

Der findes tre forskellige typer af varmepumper, som alle kan noget forskelligt:

Luft til luft varmepumpen trækker energi ud af den omgivende luft og sender den ind i huset ved hjælp af varm luft. Luft til vand varmepumpen fungerer på samme måde, men her anvendes energi, der bliver trukket ud af luften, til at opvarme vand i boligen gennem radiatorer, gulvvarme eller brugsvand.

Et jordvarmeanlæg trækker energi ud af jorden omkring huset og omsætter denne til varme gennem boligens radiatorer, gulvvarme eller brugsvand.

 

Gode grunde til at vælge bæredygtigt, når det kommer til opvarmning af din bolig:

  1. Bedre indeklima

Et godt eksempel på en god bæredygtig opvarmningsløsning er en varmepumpe. Få monteret en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg i din bolig og mærk, hvordan dit indeklima bliver forbedret. Varmepumpen sørger for at cirkulere luften i rummet, så der ikke opstår lugtsener fra stillestående luft.

  1. Vedvarende energi

En bæredygtig opvarmningsløsning, såsom en varmepumpe, anvender vedvarende energi for at fungere. Vedvarende energi er betegnelsen på den energi, der aldrig ophører, til forskel fra fossile brænstoffer, såsom kul, gas og olie, der udvinder meget CO2.

  1. En stor besparelse på varmeregningen

Bæredygtige opvarmningsløsninger, såsom varmepumper, kan give dig en stor besparelse på varmeregningen. En varmepumpe kan faktisk give dig en besparelse på op mod 50 % af dit nuværende varmeforbrug afhængig af, hvilken type af varmepumpe, du vælger.

  1. Få tilskud til din varmepumpe

Når du vælger en bæredygtig opvarmningsløsning i din bolig, såsom en varmepumpe, så får du tilskud fra Energistyrelsen. Tilskuddets størrelse afhænger af boligens størrelse og nuværende planløsning.

 

Husk det årlige eftersyn af varmepumpen

Når du vælger at få monteret en varmepumpe i din bolig, så er det lovpligtigt med et årligt eftersyn af varmepumpen. Derfor skal du huske at lave en serviceaftale på din varmepumpe, så du hvert år kan få besøg af en certificeret tekniker, der vil udføre et eftersyn.

Til eftersynet vil den VE-godkendte installatør lave en funktionstest af varmepumpen, for at se om den fungerer korrekt. Derudover vil installatøren rense varmepumpen, så du undgår uforventede nedbrud.

 

Categories:

Tags:

Comments are closed