Det kan være en rigtig gode ide at få en regelmæssig slamsugning af din kloak, så du ikke pludselig ender med store og udfordrende tilstopninger i din kloak. Det er bedre at komme problemet til livs, inden at problemerne med tilstopninger af din kloak de opstår.

 

Når først din kloak er stoppet til er gode råd dyre, og sker det på tidspunkter af døgnet der ligger uden for normale arbejdstider, såsom i weekender og på helligdage, vil regningen pludselig kunne bliver meget stor. Derfor er det bedre at få tjekket din kloak løbende, og få foretaget en slamsugning efter behov, så du undgår problemer med tilstopninger i din kloak.

Hvorfor opstår der behov for slamsugning af din kloak

Behovet for slamsugning af din kloak kan opstå som følge af mange ting, men fælles er at de alle vil tilstoppe eller ødelægge din kloak. Derfor er det vigtigt at du er opmærksom på, hvad du smider i dine afløb, da de fleste tilstopninger sker som følge af, at der opstår tilstopninger i rør og afløb. Over tid kan det også sætte sig i kloak, og skabe endnu større tilstopninger.

 

Der er også andre grunde til at din kloak vil stoppe til, navnligt når der ryger sand, jord og lignende ned i kloakken, som eksempelvis skylles med ned når det regner. Selv hvis du passer godt på med hvad du smider i dine afløb, kan du altså ikke helt undgå, at der vil opstå tilstopninger i din kloak.

 

Derfor er det regelmæssige tjek af din kloak så vigtig, da enhver kloak med tiden vil stoppe til, eller få svært ved at have et ordentligt gennemløb. Det vil føre til tilstopninger i toilettet og i vaske, med vand der kun langsomt vil sive ud. I værste fald kan det føre til oversvømmelser af din grund og hus, når vandet ikke kan blive ført væk gennem afløb og kloak.

Lav en aftale med et kloakfirma om regelmæssige tjek og slamsugning efter behov

Er du grundejer er det lovpligtigt med et kloaksystem, og du er selv ansvarlig for, at dit kloaksystem fungerer som det skal. Derfor bør du overveje at søge råd og hjælp hos et kloakfirma, der kan foretage regelmæssige tjek af din kloak, og som kan foretage en slamsugning efter behov.

 

Denne opgave med at tjekke din kloak og foretage en slamsugning efter behov, bør du altid overlade til professionelle fagfolk. Det skyldes for det første at de vil have det rette udstyr, men ikke også mindst, at de er uddannede og erfarne med sådanne slags opgaver. Vil du være sikker på at der er helt styr på din kloak, så bør du få et kloakfirma til at stå for regelmæssige tjek og slamsugning af din kloak.

Categories:

Tags:

Comments are closed