Udrykninger, Oktober 2018

Dato:

Tid:

Alarmeret til: Bemærkninger: Køretøjer/Forbrug:
Nr.
01.10.18 19:16 FUH Forskudt vejkryds, Ulkebøl Personbil og Lastvogn er kørt sammen, mindre oliespild MR1 1/176
03.10.18 18:16 ABA - EUC Skolehjemmet, Sønder Landevej   MR1 - Vcon 2/177
10.10.18 18:16 ABA - EUC Syd Skolehjemmet, Sønder Landevej   MR1 - Vcon 3/178
12.10.18 10:09 ABA - Tandshøj, Tandsbjerg, Sønderborg   MR1 - Vcon 4/179
14.10.18 21:29 112 - Naturbrand, Sundsmarkvej Brand i træ, flyvegløder MR1 - Vcon 5/180
15.10.18 02:15 ABA - Sønderborg Slot, Sønderbro   MR1 - S1 6/181
15.10.18 19:37 112 - naturbrand. Østerkirkevej, Ulkebøl Bål tændt på stedet MR1 - Vcon 7/182
16.10.18 18:23 112 - Kælder brand, Nørager. Brand i kælder rum meget røg. MR1 - Vcon - P1 - F1
8/182
17.10.18 12:37 112 - gas Ledningsbrud Smedegade. Naturgasledning knækket, sat klemme på. MR1 - Vcon 9/183
17.10.18 17:49 112 - Naturbrand, Kløvermarken Mindre brand på trivselsparkens område på Skolen. Bål. MR1 - Vcon 10/184
18.10.18 13:56 112 - Naturbrand, Skov, plantage, Augustenborg Klare flammer MR1 - assistance til Aug/Bro 11/185
18.10.18 18:48 112 - Redning, Drukneulykke. Person i vandet under broen. Person redder sig selv op, Aflyst inden afgang Alsin 12/185
19.10.18 04:38 112 - ISL opkald MR1,Bygningsbrand,
Villa/rækkehus,Skovvej
Person forbrændt i seng, selv slukket ild, kontaktet nabo, der ringede. MR1 13/186
22.10.18 13:23 ABA - Lachenmeier Monsun, Coriolisvej.     14/187
22.10.18 17:24 112 - Bygningsbrand, Arnkilgade Brand i køkken MR1 - Vcon - F1
15/188
25.10.18 04:09 ABA - Kærbo, Tombølgårdsvej   MR1 - Vcon 16/189
26.10.18 10:14 112 - Brandi bil, Dybbølgade Er slukket, men bange for genopblusning MR1 - Vcon 17/190
27.10.18 09:51 ABA - Kraftvarmeværket, Vestermark   MR1 - Vcon 18/191
29.10.18 15:11 112 Mindre forurening, oliespild, sønder Landevej/grundtvigsallé MR1 - Vcon 19/192
30.10.18 10:03 ABA - Sprinkleralarm,Borgen, Østergade   MR1 - Vcon 20/193
31.10.18 09:59 112 - Bygningsbrand. Vandtårnsvænget Ild i hus, viste sig at være en falsk alarm. MR1 - Vcon 21/194
31.10.18 19:31 112 - FuH, Mindre forurening, Nørrekobbel. ilB lækker olie efter mindre FUH. MR1 - Vcon 22/195

HKS©2018

  Alle billeder er fotografens ejendom. Billederne er beskyttet efter "Lov om ophavsret".
 
"Lov om ophavsret" tillader efter §12 stk.2 nr.4 ikke kopiering af værker i digitaliseret form.
Digitaliserede billeder omfattes af lovens § 2 om eneret, og kopiering er ulovlig uden fotografens tilladelse.

Under rubrikken køretøjer/forbrug, kan du, hvis der er et billede klikke på dette og se flere fotos fra udrykningen. Der kan dog være enkelte tilfælde

hvor der ikke vises flere fotos, men hvor der tages nogle relevante fotos fra arkivet, for at bringe lidt kolorit på siden de er mærket med en tynd rød ramme.

Er du i tvivl, så kør musen henover billedet, kommer der en hånd, kan du klikke på det.

Kursiv skrift : Opdateres senere på døgnet. Eller når information foreligger.

Alarmeret til: Alarmens nøjagtige ordlyd fra alarm centralen.( kan senere i forløbet ændre sig ).

ISL udkald: udkald direkte fra indsatslederen, hvor han har fået en første melding over sin telefon fra alarmcentralen.

112 : udkald direkte fra alarm centralen.

Assistance: Hvor der bliver rekvireret enten båd, eller andet køretøj til assistance for politi og andet redningsmandskab i kommunen.

ABA: Automatisk brandalarm.   -  

Materiel: HT = Højtryksrør (fast slangerulle der findes på sprøjten). - B-C = De store slanger vi lægger ud. -

MR -1 = Tanksprøjte. S - 1 = Stige/Lift. F -1 = Fotovogn, Sporbevaring, Registrering.

 

Tilbage til Udrykninger

Tilbage til sidste måneds Udrykninger.