Her er en oversigt over de udrykninger vi har haft i 2017.

ABA = Automatisk brandalarmeringsanlæg.


Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December