Billeder fra optoget: Klik på billedet. :-)
vi håber i allesammen har nydt det, trods det varme vejr,
men heldigere kunne vi vist ikke være.

Sikke en masse dejlige mennesker, tak allesammen
fordi i delte denne dejlige Sternfahrt med os.
Sternfahrt 2017, se billederne, klk på linket herunde.

Klik på billedet.

Rute for optoget Lørdag kl:15-16

Ny sprøjte til Rinkenæs Frivillige Brandværn!


Idag Lørdag den 22.04.2017 kl 11, blev den nye sprøjte hos Rinkenæs frivillige Brandværn indsat.
Det er en sprøjte der har kørt hos  Vestegnens Brandvæsen i Albertslund og senest i Dragør under Hovedstadens Beredskab.
Rinkenæs har selv gjort køretøjet klar ,og ombygget den så den passer til deres behov og udrykninger. Sprøjten en Scania, er fra 1996.
Sprøjten kan også trække en trailer, som har en masse fornemt udstyr, som lysgenerator, pumper m.m.
Automobilsprøjten afløser en midlertidig sprøjte, der har kørt hos Kegæs frivillig Brandværn, men den er nu så meget
slidt at det endda kniber med at starte, så udskiftningen var hårdt tiltrænkt.
Tillykke med den flotte sprøjte.

Den gamle Kegnæs udrangerede sprøjte.


          


Traileren, med diverse materiel.
     
Brandkaptajn Kim Hansen holdt indvielses talen, og var stolt over det nye køretøj,
han takkede dem der havde været med til ombygningen, og håbede at Rinkenæs
snart får mange flere brandmænd, da det efterhånden kniber med mandskab.


     


Tak for Pølser og en god snak, og ønske om god vind fremover til Rinkenæs.

HKSFoto©2017


Hjertestartere i Sønderborg.


Da der er kommet hjertestartere i midt byen i Sønderborg, bl.a. ved Matas/apoteket på gågaden
blev der idag gjort et slag for hvad og hvordan sådan en den fungerer.
Mange kom forbi og fik en masse information, samt kunne de prøve at slukke ild med
et brandtæppe. Desuden stod vi på Rønhaveplads hvor vi slog et slag for Sternfahrt 2017
der foregår i dagene den 25 - 28 Maj 2017 på Ringriderpladsen i
Sønderborg, der kommer også mere end 100 veteranbrandbiler som vil køre igennem
gaderne som optog.

                 
Hjertestartere blev demonstreret, samt kunne man prøve dem på nogle dukker.
    

     

     
Den nye container med materiel ved oversvømmelser blev også demonstreret.


     

HKSFoto©2017


Så var det igen tid til Nytårsparole!
Igen i år var der nytårsparole. Det belv denne gang afholdt på Nørherredshus i Nordborg,
og det var Nordborg Frivillige Brandværn der stod for arrangementet, som var vellykket.
Over 200 mand deltog og der blev uddelt mange ancinnietets tegn.
Norborg frivillige Brandværns kaptajn Henrik G. Jensen bød traditionen tro velkommen,og efter at
fanerne var båret ind, blev der holdt
1 minuts stilhed for afgåede kammerater.

Henrik G. Jensen, bød velkommen.


Fanerne blev båret ind.

Mange fik Ancinnietets tegn.


For 50 års tro tjeneste


For 40 års tro tjeneste


For 25 års tjeneste


For 20 års tjenesteFor 10 års tro tjeneste.


Sønderborg frivillige Brandværns orkester spille under parolen.


Der blev holdt taler af Bormester Erik Lauersen, Beredskabschef Bjarne Neermann,
Afdelings leder for Ambulance syd, Annika Bolbro fra Orkesteret, samt Nina Frederiksen
fra Se energi, der overrakte orkesteret en check på 52600 Kr til nye uniformer.

Borgmester Erik Lauersen.

Beredskabschef Bjarne Neermann.

Ambulance syds repræsentant.

Annika Bolbro fra Orkesteret.

Nina Frederiksen fra SE Vækstfonden.

Til sidst blev fanerne båret ud, og nytårs parolen sluttede for denne gang.Årsskiftet 2016/17!

Endnu et år går på held og vi har været skånet for de helt store
brande og ulykker. der har dog været mange ABA samt Assistancer til omkringliggende
brandværn, og sådan skal det også være, hvis vi kan hjælpes ad i flok går det hele
meget nemmere.
    Jeg siger tak til samtlige samarbejdspartnere der har hjulpet m.m. igennem 2016.
Tak til Politiet, Falck, Ambulance syd, Sønderborg Brand og redning, Sønderborg frivillige Brandværns
orkester, Als-Nyt, Radio Als, Brand kolleger fra alle værn, samt mange flere.
    Tak til alle dem der besøger siden det er jeg glad for, den ligger , som den har gjort i over et halvt
år på 1. pladsen af beredskabs sider i Danmark, det er jeg glad og stolt over.

    Endnu engang en opfordring til at oplyse og komme med kommentarer hvis man har noget
man vil fortælle her på hjemmesiden, det kniber det som sædvane med, men konkurrencen
er hård op imod de sociale medier, der får større og større inpas imod hjemmesiden, på dansk:
Vi kan simpelthen ikke følge med, da det jo ikke er et fuldtidsjob. Nogen så gerne at hjemmesiden blev lavet om,
men det er der desværre ikke tid og resourcer til.
    Hvis det var et fuldtidsjob, var problemet nok ikke så stort,
men så ville noget af det interressante nok gå af det.
    Tak til J.Grau fordi han altid bruger af min erfaring i uddannelsen af nye brandfolk, det er et
foredrag jeg altid ser frem til.
Skulle andre brandværn have lyst til at se billeder og evt. høste af min erfaring, så tøv
ikke send en mail eller ring. tak til Vester Sottrup frivillige brandværn, der har gjort brug af mig.
Med disse ord vil jeg slutte og ønske alle


ET GODT NYTÅR!!

HKSFoto, Webmaster WWW.SFB-Brand.dk

Brand i Hestestald!!
Kl 06:22 idag Lørdag den 19.11.2016 indgik meldingen om brand i en hestestald
i Hundslev på Als.
Meldingen lød på 15 heste i stalden.
Egen frivillige Brandværn, Augustenborg/Bro, Sydals, Nordborg, samt
Assistance fra Sønderborg Brand og Redning.
Det forlyder at hestene nåede at blive bragt ud.
Stald bygningen havde et moderne stålplade tag, hvilket gjorde slukningen besværlig.


HKSFoto©2016


Jordingskursus!

Så var det igen tid til et kursus i jording hos Bane Danmark!
mange tak til Dennis markmann for billederne.


Foto:Dennis Markman©2016


Brand i Halm stak, Boager på Nejs Møllevej.
Kl.6:19 udbrød der brand i en halmstak i Broager.
Godt 200 big baller stod i flammer.
Broager frivillige brandværn, samt Ullerup Vandtankvogn V9 deltog.
Fotograf Jacob R.H.Hansen var på stedet og tog disse fotos.
     
            

                                               
                         Foto: Jacob R.H.Hansen©2016


Søndejysk frivillige Brandværnsforbund årlige Stævne!
Stævnet blev i år afholdt i Guderup hallen, hvor næsten samtidig med
nemlig den 18. september at Egen frivillige Brandværn kan holde deres 75 års
jubilæum.
Dette blev afholdt ved brandstationen senere på eftermiddagen hvor der var
Musik fra Sønderborg frivillige brandværns orkester, Broager frivillige brandværns orkester
samt deres pipes sektion.
desuden kunne der købes pølser , øl og vand.
Stemningen var i top og mange brandfolk fra sønderjylland, samt borgere fra Guderup
var forbi for at fejre Egens jubilæum.


Fanerne blev båret ind

              
               Flot så det ud!
Næsten samtlige bestyrelses medlemmer for forbundet var
mødt op.
Palle Frederiksen (på talerstolen) blev udnævnt til dirigent,
og klarede det hurtigt og smertefrit.


Talerækken var begrænset, men af dem der holdt taler var:
Palle Frederiksen som kaptajn for Egen Friv. Brandværn.

Jesper Svaling Beredskabskommisionen.

Søren K. Simonsen.


Og formand for Sønderjysk Friv. Brandværnsforbund
Henrik Sohl, der og så stod på valg, og blev genvalgt.


Kim Heise fra Søndejysk Forsikring, delte
gavechecks ud til flere værn.

Her de glade modtager, der fik penge til bl.a.
røgdykkerudstyr, støvler,handsker m.m.

Der blev også uddelt 25 års tegn/medaljer til hele 16 mand.

Lars Nordahl Lemvigh fra Trekantsområdets Brandvæsen viste
billeder og holdt et foredrag om den store brand/forurening
i februar i Fredericia hvor flere store tanke gik op i flammer.

Derefter blev fanerne båret ud, og delegeret mødet var slut for i år.

Efter mødet var der så festivitas på Egen brandstation.

Bilerne var ude og blive luftet i dagens anledning!


Der blev arbejdet på højtryk


Pølser var der nok af!


Der kom mange gaver til Egens 75 års jubilæum.
Per lange var ikke tilstede i Guderup hallen, så han fik tildelt
sin medalje ved jubilæet ved brandstationen i Guderup.


Store


og små nød musikken i fulde drag da Sønderborg og Broager
friv. Brandværnsorkestre spillede op.
 

Tak for en dejlig dag!
HKSfoto©2016


Lidt om forebyggelse af høst brande!!
Klik på linket herunder!

        Høstbrande!!

Øvelse i Højderedning!
F
or første gang gan i nogle år var jeg med på højderedningsøvelse i går.
En diciplin der kræver stor selvdiciplin, og omtanke.

  Der blev i går som sædvane afholdt en øvelse for højderedningsholdet.
Øvelsen foregik ude på den store skrænt i Sønderskoven.
  Scenariet var denne gang en klatrer, der var kommet i vanskeligheder,
og hans makker var styrtet længere ned. samt var han bevidsløs.
De skulle nu reddes op.

Ø
velsen gik næsten som den skulle, der var naturligvis et par småfejl,
men de blev rettet hen af vejen. Det er jo det øvelser går ud på, så vi er bedre rustet
til næste gang.
her et par billeder fra øvelsen.


Øvelsen forberedes.

Der gøres klar til nedfiring.


"Redningshold" ankommer.

Der diskuteres hvordan opgaven gribes an.Så er man i gang.

Den "Tilskade kommende" ca 10 meter nede.


Her trækkes han op.
Øvelsen var endnu engang en succes, så vi kan hjælpe andre der kommer i knibe.
HKSFoto©2016Nødbehandlere på Nordals musik festival.

Frivillige nødbehandlere fra forskellige
brandværn på vagt og klar til at hjælpe
hvis der skulle blive brug for det.

   

   


Fotos: Jacob R.H.Hansen©2016
Billeder fra Åbent Hus 2016!

     
             
Fotos HKSFoto og  Jacob R.H.Hansen ©2016


Bigballe brand!

Et par fotos fra de godt 3000 Halm baller der i går d.30.05.2016
brød i brand på Kegnæs, som flere værn har været beskæftiget med i mange timer og et par
dage.

Fotos: Jacob R.H.Hansen ©2016HUSK !! I
dag 1. onsdag i maj kl 12.00
Afprøvning af sirener i hele landet med lyd på.
Sirene varsling!!Klik på linket for at høre varslingen.
I
går den 28.04.2016 besøgte en delegation fra Sønderborg Frivillige Brandværn
bestående af Mads Hamer, Hans Ove Petersen, Erling Petersen, samt Henry Schmoldt
Julemærkehjemmet i Kollund.

Vi blev budt indenfor med en kop kaffe samt sundt slik af viceforstander Jesper Lindholdt.
Det var en meget positiv oplevelse, med glade børn over hele linien, der igår skulle skifte
d.v.s. halvdelen skulle hjem, og så kommer der igen nye børn der trænger til et godt ophold på hjemmet.
 
  I 2013 besluttede vi at vi ville opgøre vores resterende konti fra det frivillige brandværn, og forære
pengene til et godt formål. Erling Petersen foreslog at vi gav dem til Julemærket hjemmet i Kollund.
De blev så overrakt i går, hvor vi også bagefter kunne slå en streg i sandet for at sige at nu er
Sønderborg frivillige Brandværn endegyldig lukket og slukket (desværre).
 Vi overrakte med stor glæde en check der som vi alle ved falder på et tørt sted.
mange tak for en fin modtagelse samt  rundvisning på hjemmet, der gør et stort arbejde.

Det var dejligt at møde alle de glade børn der modtog Cheken på 34600.- KrHKSFoto©2016
Rinkenæs Frivillige Brandværn
havde i går den 7.4.2016 besøg af
tvsyd, der producerer programmet naboer, her et par fotos derfra.


Her Ewa K. Nickl der bliver interwiet om hvordan det er at være brandmand/kvinde i en
mande verden.Fotos: Jacob R.H.Hansen@©2016

L
idt godt nyt fra Grunduddannelsen Indsats 2016.
Så blev det endelig overstået, og vi kan igen glæde os over en masse ny udklækkede
brandfolk både m/k, Glædeligt at så mange har lysten og gejsten til at hjælpe andre
på frivillige basis.


Tillykke til alle de glade ansigter herfra!!
HKSfoto©2016


E
t par billeder som Jacob R.H.Hansen tog idag d. 24.03.16 ved en
brand i villa/ rækkehus, i Guderup, der gudskelov ikke fik lov til at udvikle sig.
Årsagen var brug af vinkelsliber, der antændte byggeaffald, og beboeren var
bange for at det havde bredt sig op i tagskægget.
 


Fotos: jacob R.H. Hansen©2016 

D. 11/03 var der dobbelt Koncert Stig og Vennerne & På Slaget 12 i Kværs og 

Rinkenæs Frivillige brandværn var klar som Parkerings vagter,

og Henrik og Finn fra Nødbehandlertjenesten var klar hvis der skulle ske uheld. 


D
er blev her i weekenden igen brugt en del timer
på brandskolen på glansager. Dejligt med de mange nye der gerne vil
være brandfolk. Jacob R.H.Hansen har her sendt os et par indtryk fra grunduddannelsen.

Foto: Jacob R.H.Hansen.


D
en kraftige blæst i går aftes den 1. Februar
gjorde at Rinkenæs frivillige brandværn samt
Stigen fra Gråsten Frivillige brandværn måtte rykke ud
til en gård, hvor et træ var ved at vælte omkuld, og
ramme taget på gården.takket være hurtig hjælp blev
denne ulykkelige situation dog afværget.foto: Jacob R.H.Hansen©2016

 

Så går året 2015 igen på held.

Vi har været forskånet for de helt store brande, omend en lille brand også

er en brand for meget. Til gengæld har der været storme 5 stk, samt over-

svømmelse her sidst på året , hvor en masse mennesker desværre fik en masse

ødelagt, og må fejre nytåret i andre boliger p.gr.af vandskade.

Det gør altid ondt at se andre der komme ud for disse ting, men det er trods

alt " set fra en Brandmands synspunkt" med livet i behold, og uden de store

menneskelige omkostninger.

Jeg har i dette år været ude og fortælle i andre brandværn, (på opfordring) om

 sporbevaring, og takker fordi de ville se mig.

Mange kolleger fra Falck er jo som man ved stoppet ved overgangen til Bios, og

en ny era begyndte med megen medie stor, dog til skamme synes jeg.

Bios er nok kommet for at blive og i sidste ende er det patienterne der skal hjælpes.

I Sønderborg savner jeg stadig kolleger der lige sender mig en mail eller lign til

hjælp med nyheder til hjemmesiden, dog er der nogle der altid tænker på mig.

Facebook har desværre overtaget en stor del som jeg går glip ad, og tanken har da

strejfet om jeg skulle stoppe med siden. Det må 2016 vise.

En stor tak endnu engang til dem der understøtter mig, det være sig Politi, Falck,

samt andre brandkolleger der sender billeder til mig.

Med ønske om et rigtig godt nytår.

HKS.

Webmaster

sfb-brand.dk


Nytårsparole 2016!

Lørdag d.09.01.2016 blev der traditionen tro afholdt nytårs parole for brandfolk

i Sønderborg Kommune under Brand og redning.

Mange var tilmeldte og nød de godt 3 timer sammen med andre brandfolk

i kommunen. Parolen var i år arrangeret af Augustenbor/Bro frivillige brandværn.

Musikken leverede Sønderborg frivillige Brandværnsorkester og Broager frivillige Brandværnsorkester.

Der blev holdt taler, og uddelt ancinnietets tegn. De nedstående billeder taler næsten for sig selv.

Fanerne blev båret ind.

Efter at kaptajn Flemming Nymand fra Augustenborg/Bro frivillige brandværn

havde budt velkommen var den første taler Borgmester Erik Lauersen, der bl.a.

takkede de mange frivillige for at bruge juledagene m.m. for at hjælpe de mange

der stod under vand under den sidste storm.

 


Beredskabschefen Bjarne Neermann holdt din tilbagebliks tale om året der gik, samt takkede alle for en
god indsats.


Stations lederen fra bio var med for første gang og glædede sig til at  samarbejde med Brand og redning
(Desværre gik navnet  vores næse forbi) det undskylder vi.


Der blev uddelt 10 års tegn til følgende: Frank Eskildsen, Allan Nielsen, Magnus Skov,
Thorbjørn T. Petersen, Mads Rasmussen, Lars Bonde, lars Werner Beenbjerg, Rene Madsen,
Hans Ove Pehrsson Thybo Jensen, Johhny Terp, Bo Staal Pedersen.
Ikke alle var fremmødt som det fremgår af billedet.

20 års tegn til: Jens Peter Madsen og Morten Lind.


25 års tegn (Hendes Majestæt Dronning Margrethe II fortjeneste medaljen) til følgende: Benny Brodersen,
Anker Thy, Hans Erik Duus, Jan Brodersen, Kim Skriver,
Per Lange, Svend Lyck, Allan Brock, Allan Christensen, Henrik Christensen, Henrik Gehrke Jensen,
Michael Staal Pedersen. Heller ikke her var alle fremmødte.
For 40 år Hendes Majestæt Dronning Margrethes fortjeneste medalje: Anker Clausen og Bjarne Laulund.

For 50 år Hendes Majestæt Dronning Margrethes fortjeneste medalje: Ove Petersen og Jørgen Rasmussen.

 

En stor dag for Jørgen Rasmussen,

og Ove Petersen.

 

Et stort Tillykke til samtlige med tegn og medaljer skal det lyde herfra!

 

Orkestrene spillede endnu et par numre, inden fanerne blev båret ud.

 

HKSFoto©2016